Ekspertyza budowlana a opinia techniczna – podobieństwa i różnice

Ekspertyza budowlana a opinia techniczna – wiele osób traktuje te pojęcia zamiennie, podczas gdy istnieją między nimi zasadnicze różnice. O stopniu szczegółowości i zakresie informacji decyduje konkretna sytuacja. Pomoc rzeczoznawcy pozwoli nam uniknąć kosztownych błędów, popełnianych przy zakupie nieruchomości. Sprawdź, kiedy potrzebna jest ekspertyza, a kiedy wystarczy opinia techniczna!

Ekspertyza budowlana a opinia techniczna – jakie informacje powinny zawierać

Opinia techniczna wydawana jest rzeczoznawcę na podstawie wnikliwych oględzin i analizy dostępnych dokumentów budowlano-projektowych. W tym przypadku fachowiec nie przeprowadza pomiarów i badań. Ekspert określa rzeczywisty stan budynku. Opinia techniczna może uwzględniać wybrane elementy konstrukcji, np. fundamenty, dach, stropy, czy ściany nośne. Można również do niej zaliczyć protokół okresowej kontroli budynku. Warto ją wykonać, gdy chcemy określić zakres remontu lub ocenić jakość wykonanych robotów. 

Z kolei ekspertyza budowlana jest dodatkowo poparta obiektywnymi badaniami materiałów, przemieszczeń i odkształceń.  Dzięki temu można ją łatwo zweryfikować i ustalić, jak przeciwdziałać zjawiskom, przyczyniającym się do degradacji stanu technicznego obiektu. Niejednokrotnie rzeczoznawca budowlany dołącza do dokumentów wyniki badań laboratoryjnych i prac odkrywkowych. W ten sposób wnioski zawarte w opracowaniu nie budzą wątpliwości. Szerszy zakres opracowania przekłada się na wyższy koszt usługi. 

Ekspertyza a opinia techniczna – kiedy ich potrzebujemy

Ekspertyza składa się z części opisowej i obliczeniowej, oprócz tego znajdziemy w niej zdjęcia i rysunki, przedstawiające stan obiektu. W wielu sytuacjach ekspertyza budowlana uzupełnia informacje, zawarte w opinii technicznej.  Dokument przydaje się wtedy, gdy planujemy przebudowę lub modernizację nieruchomości. Przygotowanie opracowania zajmuje więcej czasu, ponadto wymaga od specjalisty wyższych kwalifikacji. 

Ekspert nie tylko określa przyczyny usterek, lecz także wskazuje najlepszy sposób ich naprawy. Specjalista podpowiada również, jakie wymagania należy spełnić, aby nadal można było bezpiecznie użytkować budynek.

Rzeczoznawca budowlany sprawdzi stan techniczny obiektu, a następnie określa zakres prac i oszacuje koszty. Może on również czuwać nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia, co pozwoli uniknąć opóźnień i niepotrzebnych wydatków. Profesjonalna ekspertyza pozwala uniknąć kosztownej awarii, a nawet katastrofy budowlanej. Jeśli deweloper lub wykonawca popełnił jakiś błąd, możesz dochodzić swoich praw w sądzie. W takiej sytuacji przydaje się ekspertyza budowlana. Można ją również zlecić, gdy martwimy się, że obfite opady deszczu lub śniegu nadwyrężyły trwałość konstrukcji.

Jeśli chcesz kupić dom lub mieszkanie, możesz poprosić rzeczoznawcę o przygotowanie opinii technicznej. Specjalista przygotuje harmonogram prac remontowych, co pozwoli Ci uniknąć nietrafionej inwestycji. Niezależnie od tego, czy chcesz zamówić ekspertyzę, czy opinię, powinieneś jasno określić, czego oczekujesz od specjalisty. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wybrana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje. 

Ekspertyza budowlana – kto może ją sporządzić

Ekspertyzę powinien wykonać rzeczoznawca budowlany, ponieważ posiada on odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Specjalista ma też stosowne uprawnienia, wydawane przez okręgową izbę inżynierów budownictwa i Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa. Dzięki temu zyskujemy pewność, że dokument zostanie przygotowany z należytą starannością. Z kolei opinię techniczną można zlecić osobie, która pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. To oznacza, że wykona ją inżynier lub technik, posiadający odpowiednie uprawnienia. Należy zaznaczyć, że opinia nie zawsze jest jednoznaczna, w dużej mierze zależy od doświadczenia eksperta. 

Wiele osób zadaje sobie pytanie: ekspertyza budowlana a opinia techniczna – czym się różnią? Wspomniane dokumenty mają inną wartość merytoryczną. W opinii technicznej znajdują się podstawowe wnioski, dotyczące stanu technicznego obiektu, z kolei ekspertyza zawiera też środki zaradcze. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + dziesięć =